Najbolja aplikacija za učenje njemačkog jezika

Najbolja aplikacija za učenje njemačkog jezika


Tražite kvalitetnu aplikaciju koja će vam pomoći u učenje njemačkog jezika? Pronašli smo najbolje aplikacije uz koje će učenje njemačkog jezika biti brzo i zabavno.

Znanje njemačkog jezika postalo je vrlo bitno, posebice ukoliko planirate potražiti posao u Njemačkoj ili Austriji.

Njemački jezik nije pretjerano zahtjevan za naučiti, a osnovno sporazumijevanje je moguće steći već za nekoliko dana. Prije svega je potrebno naučiti glagole i vremena, a zatim i osnovne riječi. Naknadno se rječnik samo proširuje novim riječima.

Uz pomoć ovih aplikacija možete naučiti njemački jezik u govoru i pismu. Nakon što savladate osnovne lekcije, najbolja vježba je čitanje tekstova na njemačkom jeziku naglas i pokušaj komunikacije s osobom koja također zna jezik.

Uz marljivi rad, moguće je savladati osnove njemačkog jezika i početi pričati već za tjedan dana.

Najbolje aplikacije za učenje njemačkog jezika

Learn German DeutschAkademie (iOS, Android)

Naučite Njemački 6.000 Riječi (Android)

Duolingo (iOS, Android)

Deutsch und ich je YouTube kanal s vrlo korisnim lekcijama koje će vam pomoći u svladavanju jezika

Video edukacija niz korisnih savjeta o gramatici njemačkog jezika