Fri, 02 Jun 2023

Articles Posted in the " pasta za procesor " Category


  • Zašto se laptop pregrijava

    Najčešći razlog zbog kojeg dolazi do pregrijavanja laptopa je loša ventilacija, odnosno hlađenje komponenti. Da bi spriječili pregrijavanje prijenosnika pobrinite se da ventilacijski otvori nisu pokriveni