Što je i kako se koristi TeamViewer

Što je i kako se koristi TeamViewer


Zanima vas što je TeamViewer i kako se koristi? U članku pročitajte kako vam TeamViewer može pomoći u rješavanju softverskih poteškoća na računalu koje nije u vašoj blizini.

TeamViewer je program koji omogućuje udaljen pristup, odnosno spajanje na računalo koje se ne nalazi u vašoj blizini.

Da bi se spojili na udaljeno računalo potrebno je instalirati TeamViewer na oba računala. Potrebno je voditi računa da su na oba računala instalirane inačice programa koje su međusobno iste ili sličnog datuma jer ćete u suprotnom dobiti poruku da je prije spajanja potrebno nadograditi verziju TeamViewer na noviju na računalu na kojem se nalazi starija inačica.

TeamViewer je dostupan u besplatnoj i komercijalnoj verziji. Za većinu korisnika je dovoljna i potpuno funkcionalna besplatna, a ako se profesionalno bavite softverskom podrškom udaljenih računala možda bi bilo dobro da razmislite o kupnji licencirane inačice koja dolazi s dodatnim mogućnostima koje bi vam mogle zatrebati.

Korištenje TeamViewer programa je vrlo jednostavno. Nakon što ste ga instalirani na svoje i računalo kojem želite daljinski pristupiti pokrenite ga.

Na svom računalu odaberite Connect to partner, a od korisnika udaljenog računala zatražite podatke Your ID i Password koji se nalaze unutar kućice Allow Remote Control.

Nakon što ste dobili tražene podatke s desne strane pod rubrikom Control Remote Computer unesite Partner ID i kliknite na Connect to partner. Program će vas još tražiti Password i nakon što ga unesete na dobit ćete pristup radnoj površini računala na kojeg ste se spojili.

Nakon što ste  završili s poslom isključite program kako bi se prekinula konekcija s udaljenim računalom.

Na ovoj stranici možete besplatno preuzeti TeamViewer program za Windows, MacOS, Linux, Android, iOS i ostale platforme.