Šifre za Euro Truck Simulator

Šifre za Euro Truck Simulator


Pronašli smo šifre za igru Euro Truck Simulator. Ove šifre će vam pomoći lakše napredovanje kroz igru.

Da bi ih aktivirali pronađite i pomoću tekst editora otvorite datoteku config.cfg (My DocumentsEuro Truck Simulatorconfig.cfg).

U datoteci pronađite linije uset g_console “0” i uset g_developer “0. Zamijenite ih linijama uset g_console “1” i uset g_developer “1”.

Pokrenite igru i aktivirajte konzolu za unos kodova pritiskom na tipku “~” (kombinacija tipki Alt Gr + 1) te unesite željeni kod.

Kodovi su:

cheat money – novac

edit Open – otvara editor mape