Kako najjednostavnije izračunati postotak

Kako najjednostavnije izračunati postotak


Želite izračunati postotak od nekog broja, a niste sigurni kako se to radi? Donosimo jednostavan način računanja na koji možete brzo izračunati postotak dva broja.

Računanje postotaka moguće je napraviti na više načina. U današnje vrijeme postoje razne aplikacije i napredni kalkulatori koji omogućuju računanje postotaka, ali i ostalih matematičkih radnji.

Ipak, ponekad je dobro znati neke osnovne računalne operacije poput izračuna postotka tako da ne morate koristi kalkulator baš svaki puta.

Primjer:

Ukoliko je cijena mobitela 5000 kuna i prilikom kupovine izračunava se popust od 15 % to znači da je njegova cijena s popustom 4250 kuna.

Do cijene smo došli tako da smo pomnožili 5000 kuna0,85 i dobijemo 4250 kuna.

Ako nas zanima iznos popusta onda pomnožimo 5000 kuna s 0,15 i dobijemo iznos 750 kuna, drugi način je da 5000 pomnožimo sa 15 i podijelimo sa 100 (5000*15/100) i dobijemo 750 kuna.

Primjer pisanja postotaka za izračun:

5% = 0,05
15% = 0,15
30% = 0,30
60%=0,60