Vodič: Kako se odjaviti sa Vibera

Vodič: Kako se odjaviti sa Vibera


Zanima vas kako možete trajno odjaviti Viber račun? U nastavku donosimo vodič koji će vam pomoći u trajnoj deaktivaciji Viber računa, ali i privremenom zaustavljanju rada aplikacije.

Viber spada među najpopularnije IM aplikacije koju koriste milijuni korisnika diljem svijeta.

Za korištenje Vibera potrebno je imati pametni telefon s aktivnim telefonskim brojem putem kojeg se aktivira korisnički račun.

Jednom napravljeni korisnički račun trajno se veže za uneseni broj i nije ga moguće promijeniti.

Ako želite trajno deaktivirati Viber račun pokrenite aplikaciju i odaberite More (iPhone) ili meni s tri crtice (Android). Sada odaberite Settings (Postavke) >> Privacy (Privatnost) i na samom kraju imate opciju Deactivate Account (Deaktiviraj račun).

Jednom kada deaktivirate račun brišete i sve poruke, fotografije i ostalo vezano uz Viber pa prije ove radnje napravite kopiju svih podataka ako je potrebno.

Za privremeno isključivanje Vibera dovoljno je opcijama telefona privremeno zaustaviti rad aplikacije i ona će biti neaktivna do sljedećeg pokretanja.