T-Mobile internet postavke APN – 3G postavke T-Mobile Android

T-Mobile internet postavke APN – 3G postavke T-Mobile Android


U većini slučajeva APN postavke povući će se automatski s umetanjem SIM kartice. Ako pak želite ručno unijeti postavke na Android uređaj evo uputa kako to napraviti.

Postavke APN na Android uređajima

Uđite u glavni izbornik pa pronađite i dodirnite Postavke (Settings)

U podizborniku Postavke dodirnite Bežične veze i mreže (Wireless & networks)

U podizborniku Bežično i mreža pronađite i dodirnite Mobilne mreže (Mobile networks)

U podizborniku Mobilne mreže dodirnite Nazivi pristupnih točaka (Access point names)

U podizborniku Nazivi pristupnih točaka vidljive su sve pristupne točke koje su trenutno kreirane na uređaju. Ukoliko već postoji pristupna točka TM HR Internet, potrebno je dodirnuti kružić desno od te pristupne točke da pozeleni.

Ukoliko pristupna točka TM HR Internet ne postoji potrebno ju je kreirati.

Pritisnite tipku za postavke pa u donjem dijelu ekrana dodirnite opciju Novi naziv pristupne točke ili Dodaj pristupnu točku (New APN)

Otvorit će se novi podizbornik za unos konfiguracijskih parametara. Potrebno je unijeti postavke u sljedeća polja.

Naziv (Name): TM HR Internet

Naziv pristupne točke (APN): Internet.ht.hr

Vrsta provjere autentičnosti (Authentication type): Bez (None ili Not set)

Vrsta naziva pristupne točke (APN type): internet

Nakon toga je potrebno ponovno pritisnuti tipku za postavke te odabrati opciju Spremi(Save)

Nakon što ste spremili kreirane postavke, uređaj se vraća na popis postojećih pristupnih točki, gdje će se pojaviti i novokreirane postavke. Potrebno je aktivirati TM HR Internet tako da dodirntete kružić desno od te pristupne točke kako bi pozelenio.