Što je to Messenger – čemu služi Messenger

Što je to Messenger – čemu služi Messenger


Messenger je besplatna aplikacija za PC, Mac i mobilne uređaje koju je razvio Facebook. Iako je slanje i primanje poruka na početku bilo sastavni dio Facebook aplikacije prije nekoliko godina Messenger je izdvojen u zasebnu aplikaciju.

Da bi koristili Messenger morate imati otvoreni Facebook račun s kojim se potom logirate u aplikaciju. Nakon logiranja možete razgovarati ili slati poruke osobama s kojima ste sklopili prijateljstvo.

Kao i kod ostalih aplikacija sličnog tipa i pomoću Messengera možete dijeliti fotografije, video i ostalu multimediju. Možete kreirati grupne chatove u kojima mogu sudjelovati i osobe s kojima niste prijatelj.

Facebook Messenger aplikacija dostupna je za Android, iOS, Windows Phone, PC i Mac platformu.