Kako promijeniti IP adresu računala

Kako promijeniti IP adresu računala


Želite promijeniti IP adresu računala, a ne znate kako se to radi? Objašnjavamo kako jednostavno promijeniti IP adresu računala u samo nekoliko koraka.

IP adresa je broj koji služi za identifikaciju i lociranje računala bilo u lokalnoj ili globalnoj mreži. Svako računalo koje se spaja na Internet ima jedinstvenu IP adresu i pomoću te adrese je moguće odrediti lokaciju iz koje se računalo spojilo na neki servis.

Pomoću IP adrese, odnosno same kombinacije brojeva ne može svatko saznati lokaciju računala. Ti su podatci dostupni samo operateru koji pruža internetske usluge i on tek uz specijalni nalog mora pružiti informacije o vlasniku IP adrese.

Ako koristite kućno računalo spojeno na ruter vaša IP adresa se automatski mijenja svaka 24 sata, a ukoliko želite ranije promijeniti IP adresu najjednostavniji način za to je da isključite ruter na nekoliko sekundi iz napajanja i ponovno ga pokrenete. Prilikom uspostavljanja veze dodijelit će mu se nova IP adresa koja će biti aktivna sljedećih 24 sata.

Ukoliko koristite računalo u mreži s fiksno dodijeljenom IP adresom možete ju promijeniti tako da kliknete na Start >> Settings >> Network and Internet >> Change adapter options i odaberete mrežnu karticu. Kliknite na Properties i na popisu pronađite i odaberite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

U polju Use the following IP addresses pod IP address primijenite posljednji bri (npr. 192.168.1.23 u 192.168.1.50) kliknite na OK i ukoliko se nova IP adresa već ne koristi na nekom računalu u mreži bit će dodijeljena vama.